OptiFlex Pro F

UREĐAJ ZA DOMINANTNU BOJU

Preuzmite uputstvo za upotrebu

Uređaj namenjen za duži rad – seriju jednom bojom. Poseduje rezervoar za boju, zapremine 50l u kome se fluidizira celokupna količina praha. Prilikom promene boje potrebno je rezervoar ručno isprazniti, očistiti i spremiti za rad sa drugom bojom.

Uređaj se sastoji od:

  • Upravljačke jedinice tip OptiStar CG21
  • Ručnog pištolja OptiSelect Pro GM04
  • Injektora OptiFlow IG07
  • Spremnika od 50l

Gema Switzerland posvećuje veliku pažnju unapredjenju tehnologije, dizajna i fleksibilnosti svojih uredjaja za praškasto farbanje! Tako je u najnovijoj generaciji, na čijem razvoju je radio tim stručnjaka, napravljen korak napred u finom podešavanju parametara koji za rezultat daju kvalitetniji nanos, naročito kod komplikovanih predmeta, pa sada praktično možemo reći da je efekat narandžine kore prošlost.

Od ovog uređaja je, kao i od uređaja OptiFLex Pro B, moguće napraviti Duplex varijantu. To znači da na postojeći uređaj možemo dograditi još po jedan pištolj, upravljačku jedinicu i injektor čime dupliramo produktivnost!