Classic Open

Preuzmite uputstvo za upotrebu

Classic Open je ručna kabina sa dizajnom koji štedi prostor, a izrađena je od plastificiranog čeličnog lima. Dno kabine je od nerđajućeg čelika, a filterske patrone od čistog poliestera. Minimalna zapremina izduvnog vazduha se neprekidno nadgleda, a svetlosno upozorenje na vreme podseća da je potrebno filter očistiti ili zameniti.

Ono što kabine ”Gema Switzerland GmbH” izdvaja od drugih koje postoje na svetskom tržištu, je ušteda praha za nanošenje i energije, a koja se vrši na četiri načina:
Rekuperacija praha. U slučaju da se koristi samo jedna boja, ili da za svaku boju koju koristite imate set filtera, iskorišćenje praha je 100%.
Optimalna usisna jačina kabine. Kabina je dovoljno jaka da uvlači sav prah oko objekta na koji se vrši nanos, a dovoljno slaba da prilikom usisavanja ne skida prah sa samog objekta.
Jedinstven materijal i konstrukcija filtera. Prilikom usisavanja i udarom čestica praha o filter, ne dolazi do dodatnog usitnjavanja praha, tako da je iskorišćenost praha za rekuperaciju maksimalna.
Nezavisno otresanje filtera. Otresanje filtera se ne vrši odjednom, već se čisti svaki filter ponaosob, pa prah sa onog filtera koji se otresa ostali filteri odmah usisaju tako da je vreme i utrošak energije za filtriranje smanjeno.

Dimenzije kabine:
• Širina 2465 [mm]
• Dubina 2390 [mm]
• Visina 2810 [mm]
• Težina CCA 635 [kg]

Ova kabina dolazi u varijanti sa spuštenim podestom, kao i u varijanti sa podignutim podestom u kome onda imamo mogućnost biranja između integrisanog spremnika za prah, pokretnog spremnika za prah kao i fluidizirajućeg pokretnog spremnika za prah.