MagicCompact EquiFlow

Automatska kabina za brzu izmenu boje. Izmena boje za manje od 15 minuta!

Minimalni gubici

Prah koji se ne zalepi za komade se preko sistema za rekuperaciju šalje nazad u sistem tako da je iskorišćenost praha maksimalna.

U Axis

Pored standardnog kretanja pištolja po horizontalnoj i vertikalnoj osi, nudimo i mogućnost kretanja svakog pištolja ponaosob za farbanje i najkomplikovanijih komada.

CM 40

Celokupnim sistemom se upravlja pomoću centralnog kompjutera najnovije generacije.